Strona główna
 

Kredyty

Pompy ciepła w swoim działaniu wykorzystują jako źródło ciepła energię odnawialną w związku z tym podlegają preferencyjnym kredytom na zakup i montaż wyrobów służących ochronie środowiska.

Instytucją specjalizującą się w tego typu usługach bankowych jest Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Bank posiada swoje przedstawicielstwa w wielu miastach Polski.

www.bosbank.pl

Oddział we Wrocławiu

Grzegorz Zienkiewicz

Główny Ekolog Oddziału

Tel. (071) 32 40 111
Kom. 515 111 294

Oddział w Opolu

Jan Wiskida

Główny Ekolog Oddziału

Tel. (077) 45 66 413 w. 122
Kom. 515 111 221

 

Osoby bądź podmioty ubiegające się o kredyt muszą we wniosku przedstawić następujące dokumenty:

1.Klienci indywidualni

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
 • dokumenty potwierdzające prawo własności lokalu, w którym realizowana będzie inwestycja
 • opinia bankowa
 • inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji

2.Klienci korporacyjni

 • wyciąg z rejestru ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o nadaniu NIP
 • opinia bankowa
 • bilans wg GUS o ile przedsiębiorca jest zobowiązany do jego sporządzania
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu
 • opinia bankowa
 • deklaracja podatkowa i zaświadczenia o nie zaleganiu z ZUS i Urzędu skarbowego

3. Jednostki samorządu terytorialnego

 • statut
 • uchwała rady w sprawie powołania członków zarządu
 • dokumenty zezwolenia na zaciąganie kredytu
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z zobowiązaniami
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia
 • sprawozdanie z wykonania budżetu za 2 lata wstecz
 • opinię bankową
 • inne dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji

Warunki kredytowania na preferencyjnych warunkach w poszczególnych województwach różnią się między sobą ze względu na dofinansowanie z funduszów wojewódzkich.

Warunki kredytowania w województwie dolnośląskim:

Kwota kredytu:

 • 35 tyś. zł, lecz nie więcej niż 90% wartości urządzeń z kolektorem słonecznym i/lub pompą ciepła o łącznej mocy do 35kW
 • 65 tyś. zł, lecz nie więcej niż 70% wartości urządzeń z kolektorem słonecznym i/lub pompą ciepła i/lub rekuperatorem o łącznej mocy do 100kW

Okres realizacji inwestycji – do 6 miesięcy od daty otrzymania kredytu

Okres kredytowania do 4 lat

Oprocentowanie zmienne, określone jako oprocentowanie kredytu inwestycyj-nego, pomniejszone o dopłatę Funduszu i ustalane w oparciu o VIBOR, np. przy wartości VIBOR równej 4.13% oprocentowanie wyniesie 2.13%

Warunki kredytowania w województwie opolskim:

Kwota kredytu - do 100% kosztu zakupu danego urządzenia i jednocześnie do 60% kosztów całego zadania, łącznie więcej niż 60 000 zł

Okres realizacji do 6 miesięcy od daty otrzymania kredytu

Okres kredytowania do 7 lat

Oprocentowanie nie mniej niż 3.5% w skali roku

 

Ponieważ każdy z oddziałów udziela kredytu na nieco innych warunkach dlatego też w celu uzyskania pełnej informacji o ofercie należy się zwrócić do jednego z wyżej wymienionych przedstawicieli.

Istnieją również inne instytucje finansujące inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansowuje projekty powyżej 50kW.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje inwestycje powyżej 100kW w ramach programu: Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.
 • Fundacja Eko Fundusz dofinansowuje inwestycje powyżej 100kW.

 

do góry
Copyright © Nanoterm :: projektowanie stron internetowych Impresja