Strona główna
 

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 wyznacza się na podstawie normy PN – B – 03406 „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”.

Zapotrzebowanie na ciepło Q [W] pomieszczeń:

gdzie:

Qp – straty ciepła przez przenikanie, [W]
Qw – straty na ciepło do wentylacji, [W]
d1 – dodatek do strat ciepła przez przenikanie uwzględniający wpływ przegród chłodzących (przyjmowany wg Tablicy 1 w przytaczanej normie)
d2 – dodatek do strat ciepła przez przenikanie uwzględniający wpływ nasłonecznienia przegród i pomieszczeń (przyjmowany wg Tablicy 2 w przytaczanej normie)

Straty ciepła przez przenikanie:

w którym

Qo – straty ciepła poszczególnych przegród lub ich części, dla których obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła k ma jednakową wartość, [W]

Straty ciepła Qo wyznacza się z zależności:

k – współczynnik przenikania ciepła , [W/m]
ti – obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu, [ºC]
te – obliczeniowa temperatura w przestrzeni przyległej do danej przegrody, [ºC]
A – powierzchnia przegrody lub jej części, m2

Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji:
 - dla pomieszczeń użytkowanych co najmniej 12 h w ciągu doby
 - dla pomieszczeń użytkowanych mniej niż 12 h w ciągu doby

W których:

V – kubatura pomieszczenia, m3
ti  - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, ºC

te – obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, ºC

 

do góry
Copyright © Nanoterm :: projektowanie stron internetowych Impresja