Strona główna
 

Pompy ciepła - podstawowe pojęcia

Parownik

wymiennik ciepła - urządzenie, w którym następuje oddawanie ciepła z powietrza, wody gruntowej lub gruntu przez odparowanie czynnika roboczego w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu

Skraplacz

urządzenie, w którym poprzez skraplanie czynnika chłodzącego oddawany jest strumień ciepła

Sprężarka

maszyna do mechanicznego przetłaczania i sprężania gazów. Podczas sprężania wzrasta ciśnienie i temperatura czynnika chłodzącego

Zawór rozprężny

element pompy ciepła między skraplaczem i parownikiem służący do obniżenia ciśnienia odpowiadającego temperaturze parowania. Zawór rozprężny reguluje ilość środka chłodzącego w zależności od obciążenia skraplacza

COP - współczynnik efektywności

jest to stosunek energii wytworzonej (w tym przypadku – cieplnej) do energii pobranej. W zależności od rodzaju pompy, producenta, zastosowanych rozwiązań i przyjętych założeń eksploatacyjnych przyjmuje on wartości z zakresu 3 – 5. Dla przykładu pompa ciepła o współczynniku efektywności 3 wytwarza trzykrotnie więcej energii niż pobiera. Oznacza to, że z 1 kWh energii elektrycznej zużytej do zasilania pompy ciepła można uzyskać 3 kWh energii cieplnej

Dolne źródło ciepła

Mogą to być wody powierzchniowe jak i podziemne, grunt oraz powietrze atmo-sferyczne. Pompa może wykorzystywać odnawialną energię skumulowaną w:
gruncie – (np. pompa ciepła solanka – woda) dolne źródło ciepła wykonywane jest jako kolektor płaski, spiralny lub pionowy
wodzie – (np. pompa ciepła woda – woda) dolne źródło ciepła wykonywane jest jako układ dwóch studni
powietrzu - (pompa ciepła powietrze – woda)

Górne źródło ciepła

najczęściej jest to woda w instalacji centralnego ogrzewania lub ciepła woda użytkowa

 

Z doświadczenia wynika, że sprawność pompy ciepła zależy od różnicy temperatur dolnego i górnego źródła (im niższa temperatura zasilania górnego źródła, tym większa sprawność pompy ciepła). Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest, gdy pompa ciepła zasila instalację grzewczą niskotemperaturową. Najczęściej stosowanymi systemami ogrzewania są: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne, nagrzewnice, konwektory itp.

 

do góry
Copyright © Nanoterm :: projektowanie stron internetowych Impresja