Czy wiesz że... ?

Nasz klient opowiada od eksploatacji pomy ciepła
Zobacz

Sukces NANOTERM - najwyższa sprzedaż na rynku !
Zobacz

Wysokoefektywny produkt NANOTERM ZCC został oznaczony certyfikatem CE
Zobacz

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i złote godło.
Zobacz

Kolejny klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


Klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


W Forum Biznesu ukazał się najnowszy artykuł na temat roli dolnego źródła w instalcji grzewczej.
Przeczytaj artykuł


Zakończone zostały badania nad wydajnością dolnego źródła realizowanego przez Nanoterm. Wyniki potwierdzają wysoką jakość realizowanych dolnych źródeł.
Przeczytaj raport

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2011
przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i srebrne godło.
Zobacz

NANOTERM zyskała miano Najefektywniejszego polskiego instalatora 2010r. według firmy DANFOSS
Zobacz

NANOTERM jest producentem wysokoefektywnego Dolnego Źródła Ciepła stanowiącego podstawę układu z wykorzystaniem pompy ciepła
i systemu rekuperacji.

POMPY CIEPŁA Podstawowe pojęcia
Podstawowe pojęcia
  • Pompa ciepła - to urządzenie odpowiedzialne za wymuszony przebieg powietrza. Proste pompy ciepła znane są, na przykład z lodówek, gdzie ciepło wnętrza jest odprowadzane na zewnątrz. Wymaga to jednak użycia energii – najczęściej elektrycznej.

  • COP (ang. Coefficient Of Performance) – jest to współczynnik wydajności cieplnej, czyli stosunek mocy grzewczej pompy ciepła do pobieranej. Zależy on od modelu konkretnej pompy i waha się w zakresie 3-6 (są to krotności uzyskanej energii w stosunku do pobranej). Wartość taka musi znaleźć się w dokumentacji technicznej, co zawarte jest w normie EN255.

  • Dolnym źródłem ciepła nazywamy medium, z którego pobierana jest energia (zimą ciepło, latem chłód) przez pompę ciepła. Medium może być: ziemia, woda lub powietrze.

  • Górnym źródłem ciepła nazywamy medium, które jest odbiorcą ciepła – najczęściej jest to powietrze lub woda.

  • Kolektor – związany z pompą ciepła element, który montuje się w początkowej części układu do odbierania ciepła z dolnego źródła.

  • Parownik – jest to część pompy ciepła, za pomocą której oddawana jest energia z dolnego źródła do czynnika roboczego.

  • Skraplacz – jest to kolejny element pompy ciepła, za pomocą którego przekazywana jest energia z czynnika roboczego do instalacji ogrzewającej budynek.

  • Sprężarka – serce pompy ciepła, element, który zwiększa ciśnienie czynnika roboczego w parowniku.

  • Zawór rozprężny – jest to zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem czynnika roboczego. Dzięki zaworowi ciśnienie obniża się do pożądanego poziomu.