Czy wiesz że... ?

Nasz klient opowiada od eksploatacji pomy ciepła
Zobacz

Sukces NANOTERM - najwyższa sprzedaż na rynku !
Zobacz

Wysokoefektywny produkt NANOTERM ZCC został oznaczony certyfikatem CE
Zobacz

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i złote godło.
Zobacz

Kolejny klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


Klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


W Forum Biznesu ukazał się najnowszy artykuł na temat roli dolnego źródła w instalcji grzewczej.
Przeczytaj artykuł


Zakończone zostały badania nad wydajnością dolnego źródła realizowanego przez Nanoterm. Wyniki potwierdzają wysoką jakość realizowanych dolnych źródeł.
Przeczytaj raport

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2011
przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i srebrne godło.
Zobacz

NANOTERM zyskała miano Najefektywniejszego polskiego instalatora 2010r. według firmy DANFOSS
Zobacz

NANOTERM jest producentem wysokoefektywnego Dolnego Źródła Ciepła stanowiącego podstawę układu z wykorzystaniem pompy ciepła
i systemu rekuperacji.

POMPY CIEPŁA Rodzaje pomp ciepła
Rodzaje pomp ciepła

Pompa ciepła grunt-woda

Czyli pompa pobierająca energię gruntowego wymiennika ciepła pionowego lub poziomego, która następnie odprowadzana jest w celu podgrzania wody w instalacji grzewczej.

Gruntowy wymiennik poziomy – kolektor poziomy

Kolektor poziomy zbudowany jest z rur polietylenowych o średnicy cala. Polietylenowe rury układane są we wcześniej wykonanych rowach o głębokości około 1,6 m, a między rurami pozostawia się odstęp 0,5–0,8 m. Kolektor poziomy powinien mieć od 1,5 do 5 razy większą powierzchnię od ogrzewanego domu (jeżeli założymy, że ogrzanie metra kwadratowego domu wymaga 50 W). Odmianą kolektora poziomego jest kolektor spiralny. W tym przypadku rury PE układane są w spiralę i umieszczane w rowach o szerokości co najmniej 0,8 m. Kolejne rowy muszą znajdować się w odległości niemniejszej niż 3 m. Kolektor spiralny zajmuje taką samą powierzchnię, co kolektor poziomy.

Plusy kolektora poziomego:

- prosta konstrukcja
- nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu
- działanie niezależne od pogody

Minusy kolektora poziomego:

- wymaga dużej powierzchni
- rośliny znajdujące się bezpośrednio nad kolektorem krócej wegetują
- występują spore opory hydrauliczna, przez co koszt pompowania glikolu jest wyższy – czynnik roboczy jest cieczą o niskiej temperaturze, ale o wysokim ciśnieniu,
- niska efektywność.

Gruntowy wymiennik pionowy – kolektor pionowy

Gruntowy kolektor pionowy, w odróżnieniu od poziomego, bierze ciepło z niższych warstw gleby. Rury również wykonane są z polietylenu, ale w tym przypadku układane są w kształcie „U” w pionowych odwiertach, mających głębokość od 20 m do 100 m. Na takiej głębokości panuje temperatura od 6-8 °C. Dzięki temu z pojedynczego odwiertu uzyskuje się 30-100 W. Dodatkowym plusem jest fakt, że kolektor pionowy wymaga znacznie mniejszej powierzchni działki oraz nie ochładza powierzchni gruntu.

Plusy kolektora pionowego:

- działanie niezależne od pogody
- wysoka wydajność
- wymaga niedużej powierzchni
- tworzone są małe opory hydrauliczne, dzięki czemu koszt pompowania glikolu jest mały

Minusy kolektora pionowego:

- wymagany jest specjalistyczny sprzęt
- dla kolektorów mających głębokość >30 m potrzebne są zezwolenia wodno-prawne

Pompa ciepła woda-woda

W tym przypadku dolnym źródłem ciepła jest woda. Budowa takiej pompy wymaga co najmniej dwóch studni – jednej czerpalnej i pozostałych zrzutowych. Ze studni czerpalnej pobiera się wodę gruntową, natomiast do zrzutowych wylewa się wodę uprzednio schłodzoną. Przeciętna studnia ma głębokość od 6-30 m (w przypadku głębokości >30 m wymagane są dodatkowe zezwolenia wodno-prawne). Między poszczególnymi studniami powinna zostać zachowana odległość co najmniej 15 m, aby woda schłodzona nie mieszała się z ciepłą wodą służącą do czerpania. Jest to system najtańszy, jednak warunki terenowe nie zawsze pozwalają na jego zastosowanie.

Plusy pompy ciepła woda-woda:

- mały wpływ pogody na działanie
- wymaga niedużej powierzchni
- niewielki koszt dolnego źródła przy zasobach wodnych

Minusy pompy ciepła woda-woda:

- woda musi mieć odpowiednią jakość (zawartość pierwiastków oraz jej twardość)
- spory koszt wykopu studni
- możliwość wyeksploatowania studni po 15-20 latach

Pompa cieplna powietrze-woda

Działa dzięki powietrzu atmosferycznemu, co jest najlepszym rozwiązaniem technicznym, kiedy korzysta się z powietrza wentylacyjnego. Ten rodzaj pompy funkcjonuje efektywnie do temperatury zewnętrznej 5 °C, dlatego istnieje konieczność montażu dodatkowego źródła ciepła.

Plusy pompy ciepła powietrze-woda:

- szybkość montażu
- niska cena

Minusy pompy ciepła powietrze-woda:

- duży wpływ pogody na działanie
- niska efektywność