Czy wiesz że... ?

Nasz klient opowiada od eksploatacji pomy ciepła
Zobacz

Sukces NANOTERM - najwyższa sprzedaż na rynku !
Zobacz

Wysokoefektywny produkt NANOTERM ZCC został oznaczony certyfikatem CE
Zobacz

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i złote godło.
Zobacz

Kolejny klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


Klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


W Forum Biznesu ukazał się najnowszy artykuł na temat roli dolnego źródła w instalcji grzewczej.
Przeczytaj artykuł


Zakończone zostały badania nad wydajnością dolnego źródła realizowanego przez Nanoterm. Wyniki potwierdzają wysoką jakość realizowanych dolnych źródeł.
Przeczytaj raport

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2011
przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i srebrne godło.
Zobacz

NANOTERM zyskała miano Najefektywniejszego polskiego instalatora 2010r. według firmy DANFOSS
Zobacz

NANOTERM jest producentem wysokoefektywnego Dolnego Źródła Ciepła stanowiącego podstawę układu z wykorzystaniem pompy ciepła
i systemu rekuperacji.

POMPY CIEPŁA Zasada działania pomp ciepła

Zasada działania pompy ciepła

Zasada działania pompy ciepła opiera się na znanych od lat zjawiskach fizykochemicznych.

Energia słoneczna, która do nas dociera, jest kumulowana w gruncie, wodzie oraz powietrzu, a pompa ciepła w 75% odbiera od nich tę energię. Pompy ciepła działają podobnie do lodówek, z tą różnicą, że lodówka pobiera ciepło ze swojego wnętrza i uwalnia ją na zewnątrz, natomiast pompa ciepła pobiera ciepło z otoczenia i kieruje ją do wnętrza domu.

Pracę pompy ciepła można podzielić na cztery kroki:


1. Parowanie
Do parownika trafia schłodzony czynnik roboczy, który, ogrzany dolnym źródłem energii, paruje.
2. Sprężanie
Parujący czynnik roboczy trafia do sprężarki, która zwiększa jego ciśnienie oraz temperaturę.
3. Skraplanie
Czynnik roboczy o zwiększonym ciśnieniu i temperaturze trafia do skraplacza, w którym dochodzi do zmiany stanu jego skupienia. W ten sposób oddana zostaje energia cieplna do instalacji grzewczej (górnego źródła ciepła).
4. Rozprężanie
Czynnik roboczy po opuszczeniu skraplacza, ma niską temperaturę, lecz nadal wysokie ciśnienie. W celu jego obniżenia kierowany jest do zaworu dławiącego, a następnie trafia z powrotem do parownika.