Strona główna
 

Pompy ciepła - rodzaje

Ze względu na dolne źródło ciepła wyróżnia się następujące typy pomp ciepła:

Grunt-woda

Pompa ciepła grunt - woda jest konstruowana z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła poziomego lub pionowego.

Gruntowy wymiennik poziomy - kolektor poziomy

Kolektor poziomy jest budowany z rur polietylenowych PE odpornych na nacisk o średnicy jednego cala. Rury są układane w wykopanych rowach na głębokości 1,6m (jest to uzależnione od strefy przemarzania gruntu. W naszej strefie klimatycznej temperatura gruntu waha się w zakresie od 7 do 12ºC. Pomiędzy rurami stosuje się odstępy 0,5-0,8 m. Przy założeniu, że do ogrzania domu potrzeba około 50 W/m2, kolektor płaski powinien zajmować powierzchnię 1,5 do 5 razy większą niż powierzchnia domu.

Odmianą poziomego wymiennika ciepła jest kolektor spiralny. Rury tego wymiennika układane są spiralnie w wykopach o szerokości min. 80cm.odległość pomiędzy rowami nie może być mniejsza niż 3m. Jednak kolektor spiralny wymaga takiej samej powierzchni działki jak kolektor płaski.

Zalety kolektora poziomego:

 • prostota wykonania
 • nie ma konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu
 • większość robót można wykonać we własnym zakresie

Wady kolektora poziomego:

 • niska efektywność pompy ciepła
 • duże opory hydrauliczne, stąd większe koszty pompowania glikolu

 

Pompa typu grunt-woda z kolektorem poziomym

Pompa typu grunt-woda z kolektorem poziomym

Pompa typu grunt-woda z kolektorem spiralnym

Pompa typu grunt-woda z kolektorem spiralnym

Gruntowy wymiennik pionowy – kolektor pionowy

Kolektor pionowy odzyskuje ciepło z głębszych warstw ziemi. Najczęściej wykonuje się go z rur polietylenowych układanych w ziemi w kształcie U- rury, które umieszcza się w pionowych odwiertach połączonych szeregowo lub równolegle. Głębokość odwiertów waha się od od 20 – 100m. Z tego zakresu głębokości można uzyskać temperaturę zasilania 6-8°C. Z jednego odwiertu można uzyskać 30-100 W energii cieplnej. Jedną z większych zalet pionowych wymienników gruntowych w porównaniu z kolektorami poziomymi jest to, że wymagają znacznie mniejszych powierzchni terenu oraz mają znikomy wpływ na wyziębienie gruntu na powierzchni. Pionowe wymienniki gruntowe mogą służyć również jako źródło wody lodowej dla celów klimatyzacji.

 

Pompa typu grunt-woda z kolektorem pionowym

Pompa typu grunt-woda z kolektorem pionowym

Zalety kolektora pionowego:

 • dość wysoka efektywność
 • stosunkowo mała dewastacja terenu
 • niskie opory hydrauliczne, a więc niskie koszty pompowania glikolu

Wady kolektora pionowego:

 • wysokie koszty wykonania
 • powyżej 30 m głębokości potrzebne jest zezwolenie wodno-prawne

Woda-woda

Pompa ciepła typu woda – woda jest konstruowana z wykorzystaniem wody jako dolnego źródła ciepła. Najczęstszym rozwiązaniem jest system dwóch lub większej liczby studni: jednej czerpalnej i jednej lub kilku zrzutowych. Studnia czerpalna służy do poboru wody gruntowej, druga do odprowadzania wody schłodzonej. Głębokość studni w typowych warunkach geologicznych wynosi 6 – 30 m (na wykonanie głębszej studni potrzebne jest zezwolenie wodno – prawne). Odległość między studnią czerpalną i studnią zrzutową powinno wynosić minimum 15m, aby nie dopuścić do zmieszania się wody chłodnej z wodą czerpalną.

System woda – woda jest najtańszym rozwiązaniem, jednak nie zawsze warunki geologiczne są korzystne dla tego systemu.

 

Pompa typu woda-woda z układem studni

Wady:

 • jakość wody (żelazo, mangan, twardość wody)
 • głęboki poziom lustra wody gruntowej co zmusza do zastosowania pomp głębinowych i wierceń
 • ograniczony czas eksploatacji studni czerpalnej i zrzutowej (15-20 lat)

Powietrze-woda

Pompa ciepła typu powietrze – woda jest konstruowana z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego.
Takie rozwiązanie techniczne przynosi najlepsze efekty, gdy wykorzystuje się powietrze wentylacyjne.

W tym układzie należy się liczyć z koniecznością zastosowania dodatkowego źródła ciepła, ponieważ pompa ciepła typu powietrze – woda pracuje efektywnie do temperatury zewnętrznej -5ºC.

Pompa typu powietrze-woda z czerpnią powietrza

Pompa typu powietrze-woda z czerpnią powietrza

do góry
Copyright © Nanoterm :: projektowanie stron internetowych Impresja