Strona główna
 

Pompy ciepła w Europie

Pompy ciepła są wynalazkiem ostatnich lat, a ich wzrastająca popularność jest wynikiem poszukiwań bezpiecznych instalacji grzewczych, ekologicznie czystych – wynika to z pominięcia procesu spalania paliw kopalnych: gazu, ropy, oleju. Ich instalacja – bez komina, dodatkowych zbiorników oleju czy gazu – w przeciwieństwie do innych kotłowni, nie stwarza zagrożenia pożarem.

Kraje europejskie takie jak Szwajcaria, Szwecja, Niemcy czy Francja pracują już od wielu lat nad spopularyzowaniem instalacji z pompami ciepła, które wykorzystują energię geotermalną. Ponad 15 lat temu podjęły wzmożone działania, które przyczyniły się do wzrostu świadomości społeczeństwa.

Oczywiście wszystko odbywało się stopniowo, dla przykładu:

  • wprowadzono subwencje rządowe na rozwój badań naukowych,
  • obniżono taryfy nocne energii elektrycznej dla użytkowników posiadających instalacje z pompami ciepła,
  • nałożono opłaty środowiskowe za emisję CO2 (dla użytkowników tradycyjnych systemów grzewczych opartych o kotły gazowe, olejowe, węglowe)

Wszystkie działania są podyktowane ciągłym wzrostem cen paliw naturalnych (takich jak węgiel, gaz, olej), wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz zanieczyszczeniem środowiska.
Obecnie członkowie Unii Europejskiej debatują nad rozwiązaniami, które umożliwią przetrwanie nadchodzącego kryzysu paliwowego. Korzystając z doświadczeń innych Państw powinniśmy zwrócić większą uwagę na wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii (energii słonecznej, wiatru, biogazu itp.). Taka energia jest nie tylko darmowa, ale i powszechnie dostępna. Jednym z urządzeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego zawartą w środowisku naturalnym jest pompa ciepła.

Szwajcaria

Kraj ten przywiązuje dużą wagę do rozwoju instalacji z udziałem pomp ciepła. Pierwsze instalacje zaczęły powstawać w latach osiemdziesiątych XX wieku. W roku 1993 zaobserwowano szybki wzrost sprzedaży pomp ciepła. Wynikało to z silnego zaangażowania państwa w rozwój i promocję technologii, potraktowano priorytetowo wykorzystanie geotermii niskotemperaturowej w zakresie instalacji pomp ciepła jako zmniejszenie zależności energetycznej kraju oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Konkurencyjność pomp ciepła jest nadal wzmacniana przez państwo, które umożliwia stosowanie niższych taryf za zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła, oraz wprowadzenie opłat środowiskowych za zanieczyszczanie środowiska emisją dwutlenku węgla do atmosfery przez tradycyjne rozwiązania grzewcze.

Szwecja

Największą popularność w tym kraju pompy ciepła osiągnęły w latach osiemdziesiątych XX wieku. Było to spowodowane kryzysem naftowym z lat siedemdziesiątych.
W 1985 roku na terenie Szwecji pracowało około 50 000 instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła. Jednak dopiero w 1996 roku zaobserwowano gwałtowny wzrost wykorzystania urządzeń w instalacjach ciepłowniczych. Wynikało to z zaangażowania państwa w promocję i rozwój tej technologii. Obecnie dobrze zorganizowana sprzedaż nie korzysta z dotacji państwa.
W 2004 roku sprzedano około 67 000 urządzeń (dane FORSEN 2005). Według danych w roku 2004 w Szwecji pracuje ponad 200 000 instalacji z pompami ciepła.

 

W 1983 roku w Lund (Szwecja) uruchomiono pompę ciepła o mocy 13 MW, która dostarcza ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej.
W 1983 roku w Malmo uruchomiono pompę ciepła o mocy 40 MW, wykorzystującą ciepło z zakładu oczyszczania ścieków. Dostarcza rocznie 310 tyś MWh energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oszczędności rzędu 50 – 60 tyś m3 ropy rocznie pozwala osiągnąć pompa ciepła o mocy 100 MW, ogrzewająca tysiące domów w Sztokholmie.

do góry
Copyright © Nanoterm :: projektowanie stron internetowych Impresja