Czy wiesz że... ?

Nasz klient opowiada od eksploatacji pomy ciepła
Zobacz

Sukces NANOTERM - najwyższa sprzedaż na rynku !
Zobacz

Wysokoefektywny produkt NANOTERM ZCC został oznaczony certyfikatem CE
Zobacz

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012 przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i złote godło.
Zobacz

Kolejny klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


Klient NANOTERM został laureatem konkursu DANFOSS !
Zobacz


W Forum Biznesu ukazał się najnowszy artykuł na temat roli dolnego źródła w instalcji grzewczej.
Przeczytaj artykuł


Zakończone zostały badania nad wydajnością dolnego źródła realizowanego przez Nanoterm. Wyniki potwierdzają wysoką jakość realizowanych dolnych źródeł.
Przeczytaj raport

Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2011
przyznała NANOTEL S.A. tytuł Laureata i srebrne godło.
Zobacz

NANOTERM zyskała miano Najefektywniejszego polskiego instalatora 2010r. według firmy DANFOSS
Zobacz

NANOTERM jest producentem wysokoefektywnego Dolnego Źródła Ciepła stanowiącego podstawę układu z wykorzystaniem pompy ciepła
i systemu rekuperacji.

NANOTERM Wydarzenia
WYDARZENIA
Data publikacji: 25.11.2013r. godz 23:00 by n4din

Odszedł nasz Kolega - Edward Kopacz nie żyje.

W dniu 23.11.2013r. zmarł nasz kolega – kierownik wierceń Edward Kopacz. Znakomity fachowiec z niezwykle bogatym doświadczeniem zawodowym. Związany z naszą Spółką od sześciu lat – współtworzył podwaliny pod utworzenie działu pomp ciepła. Koleżeński, uczynny, służący pomocą i radą stanowił wsparcie dla swoich mniej doświadczonych współpracowników.

Rodzinie składamy szczere kondolencje.
Data publikacji: 14.07.2013r. godz 14:40 by n4din

Nasz klient opowiada o pompie ciepła

Z filmu dowiemy się, ile kosztuje sezonowy koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w warunkach normalnej eksploatacji.

Data publikacji: 18.06.2013r. godz 00:01 by n4din

Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.1

W marcu br. Spółka Nanotel S.A. złożyła do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Dolne źródło ciepła oparte na wynalazku – nowy produkt oraz technologia produkcji w obszarze termodynamiki jako realizacji RSI WD” w ramach Działania 1.1. „Innowacje dla Przedsiębiorstw”. W kwietniu br. dokumentacja aplikacyjna Spółki pozytywnie przeszła ocenę formalną, natomiast w dniu 17.06.2013 roku Spółka otrzymała informację z Instytucji, że wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów i zostanie skierowany na drugi, ostatni już etap, oceny merytorycznej w ramach Panelu Ekspertów. Środki finansowe jakie Spółka może pozyskać w ramach dofinansowania stanowią 50% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Data publikacji: 10.06.2013r. godz 18:07 by n4din

Medal Europejski

W dniu 5 czerwca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się uroczysty finał XXIV edycji Medalu Europejskiego, przedsięwzięcia organizowanego przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. W tym właśnie dniu Zarząd Spółki Nanotel S.A., jako jednej z laureatów, odebrał Medal Europejski przyznawany podmiotom, których wyroby i usługi odpowiadają standardom europejskim. Wyrób lub usługa nominowana do przyznania wyróżnienia musi spełniać wymagane prawem normy, posiadać odpowiednie patenty, licencje. Ponadto, przy ocenie brana jest również pod uwagę dynamika rozwoju firmy oraz zdobyte przez nią dotychczas certyfikaty i nagrody. Spółka Nanotel S.A. otrzymała wyróżnienie w postaci Medalu Europejskiego za innowacyjną linię technologiczną źródła ciepła i chłodu, tj. linię technologiczną służąca do przetwarzania rozproszonej energii cieplnej skumulowanej w gruncie na potrzeby ogrzewania, lub chłodzenia obiektów wykorzystująca pompy ciepła.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat wydarzenia
Zobacz medal


Data publikacji: 20.02.2013r. godz 23:00 by n4din

Cenna marka NANOTERM

W celu ochrony własności intelektualnej i prawnego zabezpieczenia znaku towarowego Nanoterm Pompy Ciepła, pod którego marką Nanotel S.A. świadczy usługi z zakresu realizacji systemów ogrzewania i chłodzenia obiektów, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Urzędu Patentowego RP o przyznanie prawa ochronnego na ww. znak towarowy. Dnia 05.02.2013 roku Urząd Patentowy przychylił się do wniosku Spółki udzielając prawnej ochrony znaku towarowego Nanoterm Pompy Ciepła na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

Zobacz decyzję


Data publikacji: 01.12.2012r. godz 08:10 by n4din

Raport z analizy innowacyjnego źródła zrealizowanego w technologii opracowanej przez Nanotel

Nowatorskie podejście do problemu intensyfikacji dolnego źródła ciepła, zlokalizowanej w miejscowości Mysłakowice, położonej w odległości około 110 km na południowy zachód od Wrocławia...

Zobacz raport


Data publikacji: 17.11.2012r. godz 20:00 by n4din

Źródło Ciepła i Chłodu teraz ze znakiem bezpieczeństwa CE

ZCC, którego producentem jest NANOTERM, spełnia wytyczne bezpieczeństwa CE. Oznakowanie CE zwane też deklaracją zgodności jest to deklaracja producenta, że wyrób spełnia europejskie normy i jest bezpieczny w eksploatacji. Proces nadania uprawnień do oznaczenia produktu znakiej CE został przeprowadzony przez Zespół Rzeczoznawców NOT we Wrocławiu. Przebadana została kompletna linia technologiczna Źródła Ciepła i Chodu realizowana przez NANOTERM. Analiza i ocena ryzyka prowadzona była zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarkii z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. W wyniku tej analizy niezależny rzeczoznawca stwierdził, że dla naszego produktu można wystwić deklarcję zgodności WE i nadać mu oznakowanie CE potwierdzające zgodnoć ze sharmonizowanymi normami. Po uzykaniu certyfikacji NANOTERM może korzystać z tego oznaczenia, co daje naszym Klientom większe bezpieczeństwo już od chwili ofety, aż po eksploatację dolnego źródła. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną w Polsce firmą, która taki certyfikat może wystawić. Certyfikat CE, to bezpieczeństwo naszych klientów. To także bezpieczeństwo pomp ciepła i pozostałych urządzeń współpracujących ze Źródłem Ciepła i Chłodu firmy NANOTERM.


Data publikacji: 3.09.2012r. godz 18:10 by n4din

Certyfikat QI SERVICES dla Nanotel S.A. 2012r.

W roku 2012 w ramach konkursu organizowanego przez Forum Biznesu Gazety Prawnej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP-u i Polskiego Forum ISO 9000 Nanotel S.A. został laureatem konkursu w kategorii Najwyższa Jakość Usług i otrzymał złote godło konkursu za realizację systemów ogrzewania i chłodzenia obiektów. Jest to kolejny rok, kiedy Spółka otrzymała to prestiżowe wyróżnienie. Starania wszystkich pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i stale aktualizowana wiedza mają służyć naszym klientom, żeby nowoczesny i bezobsługowy system był źródłem ich zadowolenia z dokonanego wyboru.

Zobacz Certyfikat


Data publikacji: 11.08.2012r. godz 14:08 by n4din

Klient NANOTERM zwycięża po raz kolejny
w konkursie firmy DANFOSS !

Nasi klienci zwyciężają w konkursach firmy DANFOSS. Tym razem zwycięzcą została p. Maryla, o czym śpieszymy donieść. Pani Maryli dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty na wykonanie dolnego źródła energii, dostarczenie i montaż pompy ciepła oraz wykonanie instalacji grzewczej. Gratulujemy zwycięztwa w ogólnopolskim konkursie firmy DANFOSS. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zwycięzkim hasłem.

"Pompa ciepła w moim domu to chleb pojednania z naturą, to sprzymierzeniec sztuki człowieka. Im bardziej kochasz przyrodę i jej prawa, tym bardziej stajesz się dojrzałym, bo pompa ciepła to mądrość, oszczędność, dobro i wygoda. Bądź z pompą ciepła pod ochroną."
p. Maryla, klientka firmy NANOTERM, zwyciężczyni konkursu firmy DANFOSS

Data publikacji: 12.04.2012r. godz 16:30 by n4din

Klient NANOTERM laureatem konkursu DANFOSS

Z wielką satysfakcją informujemy, że jeden z Naszych Klientów został laureatem konkursu ogłoszonego przez firmę Danfoss. Laureat konkursu na najbardziej interesujące hasło w ramach prowadzonych badań satysfakcji klientów został zaproszony na weekendowy, dwuosobowy wyjazd do wybranego hotelu na koszt organizatora konkursu. Życzymy Naszym Klientom, aby hasło p. Piotra sprawdzało się również w ich domach:

"Pompa ciepła w moim domu to bezobsługowe ogrzewanie i brak myślenia o wysokich rachunkach sezonowych. Zupełnie jakby ciepło pochodziło od zewnętrznego dostawcy, który zapomniał o wystawieniu faktury."

p. Piotr, klient firmy NANOTERM, zwycięzca konkursu firmy DANFOSS

Data publikacji: 1.04.2012r. godz 08:00 by n4din

Sukces NANOTERM na TARBUD 2012

Kolejny sukces NANOTERM odniesiony podczas Tagrów Budownictwa TARBUD we Wrocławiu. Nanoterm podczas targów miał okazję zaprezentować swoją ofertę wśród dużego grona potencjalnych klientów. Prezentacja oferty oraz rozmowy prowadzone z odwiedzającymi zaowocowały podpisaniem kilku umów na realizację w zakresie wykonania źródła na potrzeby Źródła Ciepła i Chłodu opartego o pompę ciepła. Zebrano dużą ilość zapytań ofertowych. Już niedługo mogą się Państwo spodziewać odpowiedzi od naszych doradców. Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska.

Data publikacji: 24.11.2011r. godz 20:00 by n4din

Nanoterm – źródło ciepła o zwiększonej wydajności

Spółka Nanotel S.A. prowadzi intensywne działania związane z poprawą wydajności cieplnej dolnego źródła, wynikiem tych prac jest opracowanie nowatorskiego rozwiązania technologicznego w tym zakresie. Mając na względzie weryfikację swoich rozwiązań prowadzona jest na tym polu ścisła współpraca z ekspertami Politechniki Wrocławskiej.

Zobacz Referencje


Data publikacji: 7.10.2011r. godz 21:00 by n4din

Gala wręczenia wyróżnień Programu Najwyższa Jakość Quality International 2011

Gala wręczenia wyróznień odbyła się w Poznaniu w dniu 6. października 2011 roku.
W imieniu spółki NANOTEL S.A. nagrodę odebrał Prezes Daniel Wojnarowicz.
Data publikacji: 22.09.2011r. godz 12:00 by n4din

Certyfikat QI SERVICES dla Nanotel S.A.

Spółka Nanotel S.A. otrzymała certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług. Gratulujemy naszym zadowolonym Klientom i zapraszamy do szkorzystania z usług NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI !

Zobacz Certyfikat


Data publikacji: 22.09.2011r. godz 12:00 by n4din

Quality International 2011 - tytuł Laureata oraz srebrne godło dla Nanotel S.A.

Miło jest nam poinformować Państwa, że firma Nanotel S.A. została doceniona przez Kapitułę Konkursu "Najwyższa Jakość Quality International 2011" i otrzymała tytuł Laureata, oraz srebrne godło.

Zobacz Dyplom


Data publikacji: 8.09.2011r. godz 8:00 by n4din

Wysoka jakość usług oferowanych przez NANOTEL S.A.

Zarząd Spółki Nanotel S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 7.września 2011r. otrzymał wiadomość o przyznaniu Spółce przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International 2011 w kategorii usługa najwyższej jakości: QI Services Srebrnego Godła Najwyższej Jakości. Nanotel S.A. została zaproszona do bezpłatnego udziału w Programu Najwyższa Jakość QI 2011 przez organizatora programu - redakcję Forum Biznesu „Dziennika Gazety Prawnej”, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP i Polskie Forum ISO 9000. Nanotel S.A. została wyróżniona za wdrożenie i kontrolowanie jakości usługi instalacji systemu pomp ciepła. W ocenie Zarządu Spółki Nanotel S.A. to prestiżowe wyróżnienie otrzymane za świadczenie usług o najwyższych parametrach jakościowych wpływa pozytywnie na wizerunek i wiarygodność Spółki, a w najbliższej przyszłości może przełożyć się na wzrost zainteresowania usługami instalacji pomp ciepła oferowanymi przez Nanotel S.A.

Zobacz list

Data publikacji: 29.04.2011r. godz 14:00 by n4din

Dotacje na instalacje z Pompami Ciepła dla miasta Opola.

Istnieje możliwość pozyskania dotacji na modernizację systemu grzewczego. Dotacja przeznaczona jest na inwestycje służące ochronie powietrza, w tym na instalacje z wykorzystaniem Pomp Ciepła.

Poznaj szczegółyData publikacji: 20.04.2011r. godz 21:01 by n4din

Najefektywniejszy polski instalator 2010r. według DANFOSSA

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, iż nasz partner firma Danfoss przyznała Nanoterm tytuł Najefektywniejszego polskiego instalatora pomp ciepła regionu południowego w 2010 r. Dziękujemy naszemu Partnerowi za otrzymane wyróżnienie, a także naszym pracownikom, bez których pracy oraz zaangażowania nie byłoby to możliwe.

Zobacz dyplom

Data publikacji: 25.03.2011r. godz 19:18 by n4din

Sukces NANOTERM na targach TARBUD 2011

Zgodnie z zapowiedziami firma NANOTEL S.A. (NANOTERM) wzięła udział w targach TARBUD 2011 we Wrocławiu. Targi okazały się sukcesem, bowiem już w ciągu tygodnia spłyneło ponad 150 zapytań dotyczących realizacji z udziałem pompy ciepła. Pierwsze umowy już w drodze.


Data publikacji: 10.02.2011r. godz 15:33 by n4din

Nanotel s.a. na XXV edycji TARBUD 2011

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (IASE-74) podczas XXV edycji największych na Dolnym Śląsku Targów Budownictwa TARBUD 2011, które odbędą się w dniach 18-20 marca br. we Wrocławiu, w kompleksie Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1. Będzie nam miło spotkać się z Państwem i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Zapraszamy !